Som forhandler af biprodukter følger vi naturligvis de samme krav til kvalitet og produktsikkerhed, som det Swienty gør og som de har stået for gennem mere end 30 år.

Disse krav omfatter blandt andet gældende EU lovgivning 2001/110/EG. Dog lever størstedelen af den honning vi handler også op til de strengere krav fra DIB (det tyske biavlerforbund). For at sikre kvaliteten af vores produkter, har vi specielt fokus på følgende punkter:

Netværk

netværk i biavl: honning og bivoks - kvalitet

Det verdensomspændende netværk af biavlere, forhandlere af biavlsudstyr og honning grossister, som Swienty har opbygget igennem mange år, er et af vores mest værdifulde aktiver. Det er i høj grad med til at danne basis for vores forretningsgrundlag. Vi arbejder til stadighed sammen med mange dygtige biavlere, som vi også leverer udstyr til, for at fremme deres produktionskapacitet og kvalitet. Vi kender deres arbejdsgange, har set deres produktionsfaciliteter og prøvesmagt deres honning. Personlige relationer og langtidsorienteret partnerskab er vigtigt for os. Vi anvender altid moderne analyse værktøjer til at analysere både honning og bivoks og sikre kvaliteten af vores produkter.

Analyser

For at fastslå kvaliteten af den honning vi tilbyder, råder vi over et mindre laboratorium, i hvilket vi kan måle de vigtigste parametre såsom farve, vandindhold, ph-værdi mm. Til mere omfattende analyser benytter vi de internationalt anerkendte levnedsmiddel laboratorier Intertek Food Services GmbH og Quality Services International GmbH i Tyskland.

Skånsom forarbejdning

Analyseværdier såsom HMF, diastase eller surhedsgrad er gennem EU´s og DIB´s kvalitetsretningslinjer for mange et velkendt begreb. Men retningslinjerne kan ofte være vanskelige at omsætte og forstå i ens egen biavl og praksis. Gennem vores mere end 30 år lange erfaring og know-how på verdensplan, har vi opnået meget høj specialisering i honningforarbejdning. Denne specialisering og viden stiller vi gerne til rådighed overfor vores leverandører. Dermed kan også de forarbejde deres honning på den mest skånsomme måde og bringe lige netop deres produkt op på det højeste kvalitetsniveau.

Sporbarhed

For at sikre, at vi til hver en tid kan spore oprindelsen på de varer vi sælger –  både bagudrettet og fremadrettet – udsteder vi individuelle lot numre på alle varer. Skulle der opstå behov for at spore en vare, er lotnumrene en sikker og hurtig måde at sikre dette på.

Fødevare certifikater

Swienty Commodities modtager årligt kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen Det garanterer, at vi lever op til de gældende regler om fødevaresikkerhed. Den nyeste smiley rapport kan altid findes på vores forside.