Swienty Commodities gør brug af sit omfattende netværk i biavlsbranchen for at tilbyde et stort udvalg af honning og andre biprodukter fra hele verden.

Navnet Swienty er for rigtigt mange biavlere et yderst kendt begreb inden for branchen. Lige fra tappemaskiner og tappestationer over til lågpåskruere, etiketteringsmaskiner samt hele tappelinjer:

Swienty byder på kvalitetsprodukter fra Danmark. Både til den mindre biavler lige såvel som til erhvervsbiavlere og store honningtapperier.

Ligesom hos Swienty A/S er Swienty Commodities en virksomhed, hvor vi i allerhøjeste grad lægger vægt på kvalitet og tryghed i vores produkter. Netop derfor, er det vores mål, at opbygge et langsigtet partnerskab med de biavlere, der leverer honning og voks til os.
Vi deler gerne vores know-how indenfor biavl og aftapning. Ved behov og i samarbejde med dig, bedømmer vi gerne din honningkvalitet og kvantitet og kommer med input til optimering af din drift.
Vi garanterer, at vi til stadighed gør os umage for at optimere vores eget arbejde gennem faglig viden. Det gøre vi så vi vil altid være en kompetent, produktiv og professionel virksomhed over for partnere og kunder.

Vi ser frem til samarbejdet med dig!

Kvalitet

Som forhandler af biprodukter følger vi naturligvis de samme krav til kvalitet og produktsikkerhed, som det Swienty gør og som de har stået for gennem mere end 30 år.

Disse krav omfatter blandt andet gældende EU lovgivning 2001/110/EG. Dog lever størstedelen af den honning vi handler også op til de strengere krav fra DIB (det tyske biavlerforbund). For at sikre kvaliteten af vores produkter, har vi specielt fokus på følgende punkter:

Netværk

Det verdensomspændende netværk af biavlere, forhandlere af biavlsudstyr og honning grossister, som Swienty har opbygget igennem mange år, er et af vores mest værdifulde aktiver. Det er i høj grad med til at danne basis for vores forretningsgrundlag. Vi arbejder til stadighed sammen med mange dygtige biavlere, som vi også leverer udstyr til, for at fremme deres produktionskapacitet og kvalitet. Vi kender deres arbejdsgange, har set deres produktionsfaciliteter og prøvesmagt deres honning. Personlige relationer og langtidsorienteret partnerskab er vigtigt for os. Vi anvender altid moderne analyse værktøjer til at analysere både honning og bivoks.

Analyser

For at fastslå kvaliteten af den honning vi tilbyder, råder vi over et mindre laboratorium, i hvilket vi kan måle de vigtigste parametre såsom farve, vandindhold, ph-værdi mm. Til mere omfattende analyser benytter vi de internationalt anerkendte levnedsmiddel laboratorier Intertek Food Services GmbH og Quality Services International GmbH i Tyskland.

Skånsom forarbejdning af honning

Analyseværdier såsom HMF, diastase eller surhedsgrad er gennem EU´s og DIB´s kvalitetsretningslinjer for mange et velkendt begreb. Men retningslinjerne kan ofte være vanskelige at omsætte og forstå i ens egen biavl og praksis. Gennem vores mere end 30 år lange erfaring og know-how på verdensplan, har vi opnået meget høj specialisering i honningforarbejdning. Denne specialisering og viden stiller vi gerne til rådighed overfor vores leverandører. Dermed kan også de forarbejde deres honning på den mest skånsomme måde og bringe lige netop deres produkt op på det højeste kvalitetsniveau.

Sporbarhed

For at sikre, at vi til hver en tid kan spore oprindelsen på de varer vi sælger –  både bagudrettet og fremadrettet – udsteder vi individuelle lot numre på alle varer. Skulle der opstå behov for at spore en vare, er lotnumrene en sikker og hurtig måde at sikre dette på.

Service

Honning er et naturligt og unikt produkt. Det betyder, at naturlige forskelle i honning kan forventes. Honning ændres fra år til år og fra region til region. Dette kan lede til misforståelser og skade samarbejdet imellem parterne. Specielt i et multikulturelt miljø, hvor en lille misforståelse kan udvikle sig til en storm i et glas vand. Som grossist ser vi det som vores opgave, at repræsentere begge sider, forudse eventuelle misforståelser og udrede mulige konflikter. Så skaber vi et godt forretningsmiljø, som alle parter kan nyde godt af.

Fødevare certifikater

Swienty Commodities modtager årligt kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen Det garanterer, at vi lever op til de gældende regler om fødevaresikkerhed. Den nyeste smiley rapport kan altid findes på vores startside.