Navnet Swienty er for rigtigt mange biavlere et yderst kendt begreb inden for branchen. Lige fra tappemaskiner og tappestationer over til lågpåskruere, etiketteringsmaskiner samt hele tappelinjer:

Swienty byder på kvalitetsprodukter fra Danmark, både til den mindre biavler lige såvel som til erhvervsbiavlere og store honningtapperier.

Ligesom hos Swienty A/S er Swienty Commodities en virksomhed, hvor vi i allerhøjeste grad lægger vægt på kvalitet og tryghed i vores produkter. Netop derfor, er det vores mål, at opbygge et langsigtet partnerskab med de biavlere, der leverer honning og voks til os.
Vi deler gerne vores know-how indenfor biavl og aftapning. Ved behov og i samarbejde med dig, bedømmer vi gerne din honningkvalitet og kvantitet og kommer med input til optimering af din drift.
Vi garanterer, at vi til stadighed gør os umage for at optimere vores eget arbejde gennem faglig viden. Så er vi altid en kompetent, produktiv og professionel virksomhed over for partnere og kunder.
Vi ser frem til samarbejdet med dig!

Vi køber blokvoks i alle mængder!

Venligst kontakt os for at få fere informationer.