Danida er Danmarks statslige samarbejde med udviklingslandene under Udenrigsministeriet. Vi hos Swienty Commodities ser vores Danida projekt som en chance til at fremme bæredygtig vækst og beskæftigelse i udviklingslandene. Samtidig opbygger vi langsigtede forretningsforbindelser med vores partnere og har mulighed for at åbne helt nye markeder for os og for vores kunder.

DANIDA projekt: bæredygtig vækst med biavl

“Private forretningsaktivitet, investering og innovation er de vigtigste drivkræfter for produktivitet, inklusiv økonomisk vækst og jobskabelse” (Addis Ababa Action Agenda)

Danida støtter strategiske partnerskaber, hvor partnere burger deres kernkompetencer til at skabe værdi sammen. Her kan Swienty Commodities bidrage med vores brede viden om bade honningværdikæden, kvalitetskriterier for honning og det omfattende netværk og knowhow, som Swienty A/S har udviklet gennem tre årtier i biavl branchen.

Et partnerskab megynder med en innovative forretningsidé, som støtter lokal udvikling og bidrager til at fremme det verdensmål for bæredygtig udvikling: anstændige jobs og økonomisk vækst. En anden betingelse for at starte et projekt er, at alle partnere er engageret i en ansvarlig forretningsadfærd. Dette betyder, at Swienty Commodities integrerer menneskerettigheds-, arbejdsrettigheds-, miljø- og antikorruptions-spørgsmål i operationer og kernestrategier. Alle partnerskaber analyserer, præsenterer og arbejder aktivt med at fremme ansvarlig forretningsadfærd I forberedelsen og gennemførelsen af projektet.

Projekterne fokuserer på lokale nøgleudviklingsudfordringer. De driver lokal økonomisk aktivitet, markedsudvikling og forretningsmuligheder, der fører til beskæftigelses- og indkomstmuligheder i partnerlandet. Projekterne har potentiale til at bringe dybtgående ændringer, der går ud over filantropiske eller kommercielle partnerskaber eller partnerskaber, der bygger på mere begrænset strømmer af varer og tjenester.

På denne side kan du finde en oversigt over vores Danida projekt:

DANIDA projekt i Uganda

Market-Oriented Rural Enterprise for Honey (MORE-HONEY) i Uganda

MORE-HONEY fremmer udviklingen af en fair honningværdikæde i en af de fattigste regioner I Uganda. Med dette projekt sigter vores partnere og os at bidrage til lokal økonomisk vækst og beskæftigelse ved at øge indkomsterne for 2.000 småbønder, som vil drage fordel af øgede færdigheder samt adgang til pålidelige og rentable markeder.

Mere specifikt fremmer projektet teknologisk innovation I værdikæden, skaber anstændige arbejdsmuligheder for kvinder og mænd og støtter indkomstforøgelse for småbønder, herunder unge. Projektet bidrager også til at nå verdensmål for bæredygtig udvikling 1 (afskaf fattigdom) ved at øge husstandens indkomst for fattige landmænd og til verdensmål for bæredygtig udvikling 5 (ligestilling mellem kønnene) ved at fremme kvinders økonomiske uafhængighed. Projektet vil fremme lokal økonomisk udvikling gennem Golden Bees Ltd, Swienty Commodities og Kahlwaxs mål om at øge mængden, kvaliteten og sporbarheden af honning og voks, der stammer fra Uganda.

MORE-Honey arbejder med 2.000 fattige landmænd, inklusive 200 flygtninge, i fire distrikter i Øst regionerne af Acholi og det nordlige Karamoja i Nord-Uganda. Fattigdomsrater i disse områder er blandt de højeste i Uganda og liger over 50% i alle distrikter mod et nationalt gennemsnit på 19.7%. Lav kvindelig kontrol og beslutningstagende magt over ressourcer på husholdningsniveau og utilstrækkelig viden og færdigheder i brugen af næringsrige fødevarer bidrager til fattigdom og underernæring. År med civil uro har ødelagt og begrænset investeringer I grundlæggende infrastruktur, som har skabt en tilgang af flygtninge. Udvikling af bæredygtige økonomiske aktiviteter i denne region, især ved at støtte producenter. Der er ramt af konflikter, til at opgradere deres gårde, opskalere deres aktiviteter og skabe forbindelse til by-, regionale eller internationale markeder, skaber beskæftelse og forbedrer levebrød i landdistrikterne.